Jdi na obsah Jdi na menu
 


Syndrom selhání magnetického pole - terapie magnetismem

12. 8. 2011

 

Terapie magnetickým polem diagnostikuje a léčí jak fyzickou, tak emocionální bolest; zmírňuje symptomy a zpomaluje cyklus nové nemoci. Magnety a zařízení elektromagnetické terapie jsou nyní používány pro odstraňování bolesti, usnadnění léčby zlomených kostí a zmírňování důsledků stresu.

Pozn. jm: Jestli něco začíná lidským bytostem fest chybět, je to magnetické pole. Syndrom jeho fatálního nedostatku se zdá být nastupující globální epidemií, zejména západní severní polokoule. Je na čase se začít porozhlížet, jak projevy této nemoce aspoň mírnit.. Samozřejmě, k ideálním prostředkům patří meditace a život v přírodě, domku ze dřeva či ve stanu. Ovšem, dámy a pánové, kdo z nás tak žije? A pokud jsme včera měli ještě dost, je možné, že zítra už to nebude stačit.

Přehled:

Tato alternativní léčba má prospěch z důležitých vzájemných vztahů mezi elektromagnetickou energií a lidským tělem.

Popis:

Terapie magnetickým polem diagnostikuje a léčí jak fyzickou, tak emocionální bolest; zmírňuje symptomy a zpomaluje cyklus nové nemoci. Magnety a zařízení elektromagnetické terapie jsou nyní používány pro odstraňování bolesti, usnadnění léčby zlomených kostí a zmírňování důsledků stresu.

Svět je obklopen magnetickými poli: některá jsou vytvářena magnetismem Země, další jsou vytvářena slunečními bouřemi a změnami v počasí. Magnetická pole jsou také vytvářena elektrickými zařízeními (např. motory, televizí, vybavením kanceláře, počítači, mikrovlnnými troubami, elektrickými rozvody). Dokonce i lidské tělo vytváří jemná magnetická pole, generovaná chemickými reakcemi v buňkách a iontovými proudy nervového systému. Elektromagnetické pole (EMF) se skládá jak z elektrického, tak magnetického pole. Elektrické pole je důsledkem přítomnosti nabitých částic (jako elektronů) a magnetické pole je důsledkem pohybu nabitých částic (jako proudu elektronů). Nedávno vědci objevili, že vnější magnetická pole ovlivňují fungování těla jak pozitivním, tak negativním způsobem. Toto zjištění vedlo k vytvoření terapie magnetickým polem.

Všechny magnety mají dva póly, jeden kladný a druhý záporný. V r. 1974 Albert Roy Davis, PhD., poznamenal, že kladné a záporné magnetické polarity mají na biologické systémy jak zvířat, tak lidí, odlišné účinky. Davis pak došel k závěru, že záporná magnetická pole mají na živé organismy prospěšný vliv, zatímco kladná magnetická pole mají stresující účinek. Kladné magnetické pole, s delší expozicí, zasahuje do fungování metabolismu, vytváří kyselost, snižuje dodávku kyslíku buňkám a povzbuzuje množení latentních mikroorganismů. Kladná magnetická pole mohou zvýšit bolest, v důsledku jejich zasahování do normální funkce metabolismu.

Robert Becker, MUDr., (ortopedický chirurg), zjistil, že slabé elektrické proudy podporují uzdravování zlomených kostí. Přivedl celostátní pozornost k faktu, že elektromagnetický vliv elektrických rozvodů a domácích spotřebičů může představovat závažné riziko pro lidské zdraví.

Kyoichi Nakagawa, MUDr., ředitel nemocnice Isuzu v Tokiu, věří, že doba, kterou lidé stráví v budovách a autech snižuje jejich expozici přirozeným magnetickým polím Země a může zasahovat do jejich zdraví. Stav, kterým musí následně trpět, nazývá syndromem nedostatečnosti magnetického pole, který, jak říká, může způsobit bolesti hlavy, závratě, ztuhnutí svalů, bolesti hrudníku, zácpu a obecnou únavu.

Statická magnetická pole jsou vytvářena přírodními nebo umělými magnety. Pulzující magnety jsou vytvářena výhradně elektrickými zařízeními. Podle Williama H. Philpotta, MUDr., z Choctaw v Oklahomě mohou magnetická pole stimulovat metabolismus a zvyšovat množství kyslíku dostupného buňkám těla. Dr. Philpott byl průkopníkem používání magnetické terapie u psychiatrických nemocí. Biologická hodnota kyslíku je zvyšována vlivem záporného elektromagnetického pole, a toto pole způsobuje, že záporně nabitá kyselina deoxyribonukleová (DNA) „tahá“ kyslík z krevního řečiště do buněk. Záporné elektromagnetické pole udržuje buněčný nárazníkový systém (pH či rovnováhy kyselinové základny) nedotčený, takže buňky zůstávají zásadité; patogenní mikroorganismy nemohou v dobře okysličeném zásaditém prostředí přežít. Magnetoterapie může také zvýšit působení enzymů, protože podporuje příznivé prostředí v buňkách (především odpovídající pH).

Záporné magnetické pole aplikované na vrcholek hlavy má uklidňující, spánek vyvolávající účinek na mozek a tělesné funkce, v důsledku stimulace produkce hormonu melatoninu. Melatonin působí proti stresu, stárnutí, infekcím, rakovině, a řídí dýchání a tvorbu volných radikálů (vysoce destruktivních molekul, kterým chybí jeden elektron, a rychle reagují s ostatními molekulami). Volné radikály mohou vést k nižší účinnosti syntézy proteinů. 

Metoda:

Terapie magnetickým polem nemá žádné škodlivé vedlejší účinky, pokud je používána řádně. Jako standardní metoda určování pólů magnetu je používán magnetometr. U kompasu směřuje ručička s označením „N“ či „sever“ k zápornému pólu magnetu. Síla magnetu se měří v jednotkách Gauss (intenzitě magnetického toku), nebo v tesla (1 tesla = 10,000 gaussů). Skutečná síla magnetu na povrchu pokožky je menší, než hodnota uváděná výrobcem, protože síla magnetu klesá s rostoucí vzdáleností od subjektu. Pro určování jižního a severního pólu magnetu vznikly dvě různé konvence či „normy“. Jedna z nich se nazývá „konvenční“ či „průmyslová“ nomenklatura magnetického pólu, zatímco druhá se nazývá „magnetobiologická“, „biomagnetická“ či „lékařská“ konvence. Bohužel si vzájemně odporují: to, co průmyslová konvence nazývá sever, nazývá lékařská konvence jih, a naopak.

Velké stroje schopné vytvářet silná magnetická pole jsou používány k léčbě zlomenin a pseudoartrózy, zánětu kloubů způsobeného nervovým zhroucením. Magnetické deky a postele snižují stres a podporují spánek. Keramické, plastové a neohmové magnety (vzácná zemina) jsou umísťovány jednotlivě nebo ve shlucích nad různé části hlavy. V Japonsku se používají malé magnety tai-ki ke stimulaci akupunkturních bodů, ačkoliv nebyly ohledně těchto magnetů doposud provedeny žádné klinické studie. Malé kulaté magnety (vyrobené z keramického neodymu nebo oxidu železa) jsou umísťovány kolem hlavy, aby se zmírnily symptomy paniky, záchvaty, přeludy a halucinace.

Obecně existují dvě různé metody aplikace magnetické terapie, jedna, kde se tělo vystavuje pouze severnímu (zápornému) pólu, a druhá, kde se používá simultánní expozice o nízké síle gauss jak zápornému, tak kladnému pólu. Praktici magnetoterapie, kteří používají výhradně severní (záporný) pól doporučují expozici intenzitě 2,000 až 4,000 gauss, intenzitě, která se nedoporučuje u duálních či bipolárních aplikací. Umístění je obecně jednoduché a přímé, kdy je magnet umísťován přímo do oblasti, která je léčena, jako při aplikaci náplasti.  Kontrastu s tím praktici magnetoterapie, kteří propagují používání prostorově proměnlivých magnetických pólů, používají obecně magnety, které jsou vyrobeny s jistým prostorovým vzorem měnící se magnetické polarity, jako soustředné kruhy nebo vzor šachovnice.

Trvání léčby je velmi důležité. Čím déle je magnet aplikován na zraněnou nebo bolestivou oblast, tím rychleji se uzdravuje a tím větší úleva od symptomů. Je-li to možné je někdy doporučována téměř celodenní aplikace. Trvání léčby závisí na vytrvalosti symptomů.  

Běžné léčby:

Dr. Albert Roy Davis, PhD., zjistil, že magnety lze použít k zastavení a zabití rakovinových buněk u zvířat, a lze je použít pro léčbu artrózy, glaukomu, neplodnosti a nemocí souvisejících se stárnutím. Magnety odstraňují bolesti zubů, periodontální nemoci, a likvidují plísňové infekce, jako kandida. Magnety rozpouštějí ledvinové kameny a vápenatá depozita v zanícených tkáních. Navíc magnetická terapie snižuje otoky a edémy.

Záporné magnetické pole může zastavit takové symptomy, jako halucinace, bludy, záchvaty nebo paniku, aniž by narušilo duševní bdělost pacienta. Záporné magnetické pole normalizuje narušení metabolické funkce, které způsobují bolestivé stavy, jako buněčnou acidózu (nadměrnou kyselost buněk), nedostatek kyslíku v buňkách a infekci.

1. Osteologie: 

 

 • osteoporóza
 • zlomeniny

 

2. Klouby:

 

 • nemoci kloubů
 • revmatická artróza
 • syndrom temporomandibulárního kloubu

 

3. Svaly a hladké tkáně:

 

 • svalové napětí

 

4. Cévy:

 

 • vysoký krevní tlak
 • nemoci oběhového systému
 • srdeční nemoci
 • cukrovka

 

5. Nervový systém:

 

 • epileptické záchvaty
 • atrofie optického nervu
 • Parkinsonova nemoc
 • bolesti hlavy a migrény
 • nespavost a poruchy spánku
 • stres z prostředí
 • roztroušená skleróza
 • migréna a další bolesti hlavy
 • stres z prostředí

 

10. Reprodukční orgány:

 

 • rakovina prsu

 

11. Pokožka:

 

 • pooperační otoky
 • kraniofaciální bolesti
 • bolesti po operacích
 • záněty

Aplikace:

Magnetické rezonanční zobrazování (MRI) pomalu nahrazuje rentgenovou diagnózou, protože je bezpečnější a přesnější. Navíc nyní magnetoencefalografie nahrazuje elektroencefalografií (EEG), coby preferovaná technika pro záznam elektrické aktivity mozku.

Magnetická zařízení jsou velmi oblíbená v Německu, protože používání jistých zařízení je kryto tamním zdravotním pojištěním. NASA konečně zahrnula umělá magnetická pole do kosmických lodí s posádkou, díky pochopení, že přirozená magnetická pole Země jsou pravděpodobně prospěšná a možná nezbytná pro samotný život. 

Pohled moderní medicíny:

Za situace, kdy MRI a další diagnostické techniky pomocí magnetického pole, magnety a elektrická zařízení začínají získávat přijetí ze strany oficiální medicíny coby lidská diagnostika a nástroje léčby, protože výrobci lékařských zařízení a jejich distributoři jsou při prosazování svých produktů hnáni primárně ziskem. Protože magnety nezavádějí do těla žádné cizí látky, činí je to z dlouhodobého hlediska bezpečnějšími, než aspirin a další léky prodávané volně.

Opakovaně pozorované výhody terapie magnetickým polem nejsou, ačkoliv jsou zajímavé, pro mnoho autorit západní medicíny a praktiky přesvědčivé. Aby se vyloučil placebo efekt a přesvědčili se oficiální lékaři o tom, že terapie magnetickým polem skutečně funguje, je třeba provést mnoho vědeckých studií a zveřejnit je v renomovaných recenzovaných časopisech. To znamená, že je třeba provést placebo studie jak se skutečnými tak falešnými (placebo) magnety. Zatím je pro terapii magnetickým polem, důležitou oblast vědy a medicíny, k dispozici málo financí.

Případové studie:  

 

1: Toto je osobní zkušenost, uvedená dr. Ludwigem, se 46letým mužem, který trpěl závažným chvěním srdce, průjmy a nevolností. Žádná léčba mu nepomohla, dokud nebyl na jeho solar plexus umístěn magnetický aplikátor s méně než 1 gauss energie na dobu tří minut. Jeho symptomy okamžitě zmizely; dva roky poté nedošlo k žádné recidivě!

 

2: 27letý muž, který prodělal srdeční bypass, nadále trpěl bolestí srdce. Místo chůze se šoural, začal nezřetelně mluvit a trpěl chronickou depresí. Podle dr. Philpotta byl nad srdce tohoto muže umístěn plastový magnet. Do deseti minut jeho bolesti téměř zázračně zmizely! Byly mu také za spánku aplikovány magnety na vrcholek hlavy a během několika měsíců byla jeho deprese pryč, jehož řeč jasná a jeho chůze se vrátila do normálu.

 

3: Žena po 70 měla bolesti a slabost v levé noze po 33 let, kdy se v oblasti jejích třísel vytvořila krevní sraženina. Nemohla chodit do schodů bez přestávek, kvůli silné bolesti, uvedl dr. Philpott. Po 12 měsících spánku na záporné magneticko-elektrické podložce žena zjistila, že může vyjít dlouhé schody bez bolesti nebo slabosti v noze.

 

4: Žena, které byl z páteře odstraněn nezhoubný nádor, nemohla chodit, aniž by za sebou táhla nohy. Dr. Philpott umístil kladné magnetické pole nad oblast, odkud byl nádor odstraněn. Výsledek: žena začala chodit perfektně. Díky kladnému a zápornému poli magnetu a spoustě cvičení se nervová funkce vrátila. Kladné magnetické pole (s krátkou expozicí kvůli potenciálnímu nebezpečí) stimuloval nefungující neurony a vytvořilo endorfiny (tišící látky mozku, přirozeně se vyskytující v opiátech). Záporné magnetické pole zabránilo neuronům v nadměrném vybuzení.

 

Zdroj

překlad Osud 2011

Převzato z www.osud.cz