Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vitamíny vás mohou zabít? Masmédia se snaží lhát o vitamínech!

18. 10. 2011

 

Time, USA Today, MSNBS, NPR, CTV, LA Times a řada dalších oficiálních médií rozjela v minulém týdnu dětinský podvod, prostřednictvím různých zavádějících titulků, všechna tvrdí, že vitaminy vás mohou zabít.

Studie dává do souvislosti vitaminy a vyšší úmrtnost u žen – CTV.

Studie: Vitaminy mohou zvýšit riziko smrti u starších žen – USA Today.

Vyhodili jsme hromady peněz za vitaminy a potravinové doplňky – Time.

Některé běžné vitaminové doplňky mohou zvýšit riziko smrti – MSNBC.

Potravinové doplňky riskantní pro starší ženy, zjišťuje studie – LA Times.

Doplňky vypadají ve studii u starších žen riskantně – NPR.

Vitaminy více škodí, než prospívají, uvádí nové tvrzení – News.com.au.

Ženy, které berou vitaminové doplňky, mohou mít zvýšené riziko úmrtnosti – Huffington Post.

Existují doslova stovky titulků v těchto oficiálních mediálních zdrojích, které v podstatě říkají totéž.

Má to vše však jeden problém: Celá ta věc je podvod! A NaturalNews hodlá tento podvod odhalit za použití údajů ze samotné oné studie.

Odhaleno: Totální podvod oficiálních médií

Opět byla načapána a bylo odhaleno, že oficiální média přišla s dětinským zvulgarizovaným podvodem, kterým se pokouší vyděsit lidi a odstrašit je od dobré výživy. Aby tohoto podvodu dosáhla, vzala špatně postavenou „vědeckou“ studii zveřejněnou v Archives of Internal Medicine, která sama byla založena na chybných závěrech (viz níže) a pak bylo nechutně chybně interpretováno, co ta studie vlastně ukázala.

Tento časopis vlastní, nijak překvapivě, Americká lékařská asociace, která je dlouho známá svými špinavými otevřenými útoky na vitaminy a výživu, dokonce do té míry, že se dopouští zločinů, které porušují federální zákony. Pamatujte, AMA byla shledána vinou z konspirace u federálních soudů:http://www.naturalnews.com/008845.html

Toto vše je jen dalším případem špinavého žurnalismus oficiálních médií, která jsou z velké části financována farmaceutickými zájmy, samozřejmě. Nikdy nevynechají příležitost, aby se pokusili zaútočit na vitaminy a doplňky stravy, dokonce i přesto, že to znamená odhalení, že jsou jen totálními „prestitutkami“ velkých farma koncernů a vydávají se za novináře.

Ale nespokojte se s mým slovem: Udělejme něco, co prestitutky v oficiálních médiích nikdy neudělají, a podívejme se skutečně na údaje studie!

Co studie skutečně mění

Studie má název „Potravinové doplňky a úmrtnost u starších žen“ – Arch Intern Med. 2011; 171(18):1625-1633.

Studie tvrdí, že posoudila používání vitaminů a minerálních doplňků u 38,772 starších žen tím, že jim e-mailem byly během 18 let zasílány 3 průzkumy, ve kterých byly požádány, aby si vzpomněly, jaké vitaminy a minerály braly.

Takže moment. Je to „průzkumová studie“ – či to, co je běžně nazýváno „pozorovací studie“ – která je, jen tak pro začátek, silně nepřesná. Jak mi řekl dr. David Brownstein v průlomovém rozhovoru na InfoWars Nightly News, „tato studie neříká o vitaminech absolutně nic“. Dr. Brownstein řekl: „Pokud by tato studie byla provedena obráceně, kdy by vitaminy byly ukázány jako účinné, žádný časopis by tuto studii neotiskl, protože byla tak špatně provedena.“

Podívejte se na ten rozhovor sami:
http://naturalnews.tv/v.asp?v=ED23B...

(Část s dr. Brownsteinem začíná zhruba na 6:00).

Údaje studie byly POZMĚNĚNY!

Jedním z nejzjevnějších zářných a naprostých výmyslů v této konkrétní studii je změna u prvotních údajů pomocí statistického voodoo. Když se podíváte na tabulku 2 ve studii (strana 4 studie v PDF, která zde být uvedena nemůže, protože nejde o veřejný dokument), tak tam vidíte číslo „koeficient rizika“ daný do souvislosti s každou živinou, kterou se studie zabývala, jako vitamin D, vitamin C, vápník, měď, železo atd. Je tam také číslo související s „multivitaminy“.

U těchto čísel znamená 1,0 „neutrální“ nebo „žádné zvýšení úmrtnosti“. Číslo pod 1,0, jako 0,92, znamená nižší úmrtnost. Například 0,92 by znamenalo o 8% nižší úmrtnost ve vztahu k danému konkrétnímu vitaminu.

Číslo vyšší než 1,0 znamená „nárůst“ u úmrtnosti. Takže něco jako 1,15 by znamenalo 15% nárůst u celkové úmrtnosti.

Takže co ta čísla opravdu říkají?

  • Komplex vitaminů B je spojován se 7% snížením úmrtnosti
  • Vitamin C je spojován se 4% snížením úmrtnosti
  • Vitamin D je spojován s 8% snížením úmrtnosti
  • Hořčí je spojován s 3% snížením úmrtnosti
  • Selen je spojován s 3% snížením úmrtnosti
  • Zinek je spojován s 3% snížením úmrtnosti

Vsadím se, že jste to v oficiálních médiích nečetli, co? To proto, že nikdy tato čísla neuvádí! Opět si jen vybrala jakékoliv děsivé údaje, které vám chtěla ukázat, zatímco zbytek ignorují.

Na negativní straně zjištění je:

  • Kyselina listová je spojována s 9% zvýšením úmrtnosti
  • Měď je spojována s 31% zvýšením úmrtnosti

„Multivitaminy“, na které oficiální média zuřivě zaútočila svými lživými prodejnými titulky, byly spojovány – hádejte s čím? – jen s 2% zvýšením úmrtnosti.

Pro pozměnění výsledku použita voodoo statistika

Ale počkejte! V této studii jako své závěrečné údaje nepoužili skutečné výsledky průzkumu. Ne, začali údaje masírovat pomocí voodoo formulky, se kterou přišli až následně, aby údaje „zapadaly do křivky“, kterou chtěli.

Ale podle jejich vlastního připuštění nejdříve upravili všechna čísla u „věku, úrovně vzdělání, místa pobytu, cukrovky, vysokého tlaku, indexu tělesné váhy (počítá se jako váha v kilogramech vydělená mocninou výšky v metrech), poměru pasu a boků, hormonální náhražkové terapie, fyzické aktivity, kouření a energetického příjmu“.

Ale momentíček: Říkají, že člověk s cukrovkou má vyšší riziko smrti, takže pokud ten člověk zemřel, tak by to přece „nezapočítávali“ jako smrt zdravého člověka, že? Ale zcela ignorovali fakt, že živiny mohou cukrovku zvrátit a způsobit, že symptomy cukrovky zcela zmizí. Jedná se o živiny jako vitamin D, hořčík a vitamin C, kterými se studie zaobírá. Takže pokud žena ve studii začala jako cukrovkář a pak brala živiny, které ji pomohly cukrovku zvrátit, a pak později zemřela jako necukrovkář, ale přesto dříve, než člověk, který byl zdravý celý život, pak to bylo v této studii bráno jako další silná „nevýhoda“ proti vitaminům!

Totéž je pravda u vysokého krevního tlaku. Jak vidíte, statistické voodoo, kterému byla studie vystavena, bylo založeno na zcela falešné víře západních výzkumnických šarlatánů, že vitaminy nezabraňují, neléčí nebo nezpůsobují zvrat u nemocí. Takže tyto účinky ve svých údajích nebrali v úvahu.

Tudíž, je u této jediné věci, je tato studie naprostou dětinskou legráckou! Nezískala by dokonce ani hodnocení „C“ jako vysokoškolský vědecký projekt, a přesto se zdá, že byla dostatečně dobrá pro Archives of Internal Medicine, který dostává miliony dolarů za reklamu od drogových společností.

Ale vydržte… je toho víc!

Údaje byly pozměněny podruhé!

Aby nezmasírovali údaje jen jednou, zašli autoři studie ještě dále a opravdu změnili všechny výsledky podruhé! Bylo to učiněno prostřednictvím další „multivariabilní úpravy“, ve které autoři:

„…provedli úpravy u věku; úrovně vzdělání; místa pobytu; cukrovky; vysokého krevního tlaku; indexu tělesné váhy; poměru pasu a boků; náhražkové hormonální terapie; fyzické aktivity; kouření; energetického příjmu; alkoholu, nasycených mastných kyselin, celozrnných produktů, ovoce a zeleniny.“

Dobrá, páni, takže provedli také úpravy u konzumace ovoce a zeleniny? To znamená, že člověk, který jedl více ovoce a zeleniny byl považován za zdravějšího, a proto ať zemřel v jakémkoliv věku, bylo to váženo (shozeno) na jiné faktory, jako vitaminy, které bral.

Faktem je, že váhové faktory u všech těchto voodoo úprav byli autory studie zcela vymyšleny. Nepochybuji, že tam seděli u velkého spreadsheet v Excelu a simulovali tisíce různých kombinací předpokladů a vah – překrucovali své údaje – dokud se jim nepovedlo vytvořit výsledky, které chtěli.

A jaké výsledky to byly? Ach můj bože, věříte tomu? Vitaminy vás mohou zabít“

Jo, masírováním údajů, pozměňováním svých vlastních předpokladů, překrucováním vah a ignorováním korelací mezi živinami a prevencí nemocí tito výzkumníci dokázali odstranit všechna rizika snižující úmrtnost, která byla demonstrována u živin jako vitamin D, zatímco zároveň zařídili, aby živiny jako měď vypadaly tak, že jsou po jedech druhou nejhorší věcí (45% nárůst u rizika úmrtnosti).

Toto vše je tedy pouhou mentální masturbací okruhu vědátorů, kteří se rozhodli „dokázat“, že vitaminy jsou špatné. Vlastně museli pozměnit údaje DVAKRÁT, aby dostali výsledky, které chtěli.

A pak, jako třešničku na dortu, zabalili celý tento vědecký podvod do vlastního jazyka statistické významnosti, „multivariabilních upravených modelů“ a dalšího technického žargonu, o kterém doufali, že realitu překroutí dostatečně na to, aby tato studie nevypadala jako totální vědecký podvod.

Pokud by toto masírování použil u svých dat dr. Andrew Wakefiled, aby ukázal, že vakcíny způsobují autismus, všichni by se mu na místě vysmáli, sebrali by mu jeho lékařskou licenci, byl by pronásledován médii a prohlášen zbytkem lékařské komunity za šarlatána. Ale samozřejmě, když banda doktorů píšících pro AMA použije zjevný vědecký podvod, aby mohli dojít k závěru, že „vás vitaminy mohou zabít“, z ničeho nic je to dokonale v pořádku u celé vědecké obce, prodejných médií, zkorumpovaných lékařských časopisů a, samozřejmě, u všech idiotských doktorů, kteří stále absurdně věří, že doplňková výživa nehraje u lidského zdraví žádnou roli.

Obrovské konflikty zájmů – ale nikdy nejsou odhaleny nebo o nich informováno

Jak dr. Brownstein vysvětlit dříve, pokud by tato studie ukázala, že vitaminy jsou při snižování úmrtnosti účinné, doktoři a kritici by ji označili za totální „pavědu“. Ale protože mohli studii použít k tomu, aby se pokusili zdiskreditovat vitaminy, prestituti v oficiálních médiích se rozhodli, že je dostatečně dobrá, aby ji ve svých novinách, časopisech a zpravodajských programech ocitovali.

Druhou obrovsky podstatnou věcí v tomto všem je, že se nikdo neobtěžoval zmínit, že Archives of Internal Medicine je financován reklamou drogových společností, což znamená okamžitý a zjevný konflikt zájmů, který byl kdy u zveřejnění studie odhalen. No teda, napadlo by vás, že onuce drogového průmyslu, která si vydělává na reklamách farmaceutických firem, by měla finanční stimul pro zničení pověsti vitaminů, které často konkurují lékům? Opravdu? To by jeden neřekl.

Time se neobtěžoval zmínit se o tom svým čtenářům. Ani USA Today, či MSNBC, či kdokoliv jiný v oficiálních médiích, kdo o tom informoval. Samozřejmě, že pokud by se studie obhajující prospěšnost vitamínů objevila v časopisu financovaném společnostmi vyrábějícími vitaminy, byly by napadeny, že celá věc je odporným konfliktem zájmů! (Tuto selektivní logiku těchto tiskových prostitutek, které si vybírají jen vybrané střípky, které chtějí, abyste si přečetli, musíte milovat…)

Žádný rozdíl mezi syntetickými a přírodními vitaminy

Další věcí diskreditující závěry této studie je, že nerozlišovala mezi syntetickými a přírodními vitaminy. Takže nakolik víme, tyto starší ženy ve studii mohly brát vitaminy ze dna beden běžných prodejců jako Wall-Mart a drogerie. To jsou levné značky multivitaminů vyráběné synteticky chemicky, o kterých tvrdí, že jsou to vitaminy, ale nejsou. Většinu z těchto vitaminů vyrábí farmaceutické společnosti! A souhlasil bych, že braní syntetického vitaminu E je pro vaše zdraví velmi, velmi špatné, stejně jako je špatné braní syntetických léků.

Tím, že se vyhnuli jakémukoliv rozlišení mezi syntetickými a přírodními vitaminy, autoři studie věděli, že jakékoliv negativní výsledky budou okamžitě použity pro diskreditaci VŠECH vitaminů. To bylo samozřejmě provedeno úmyslně. Prakticky všechny konvenční lékařské studie, které se zabývají vitaminy, používají stejnou taktiku a odmítají jakkoliv rozlišovat mezi přírodní výživou a syntetickými vitaminy, které jsou skutečně jen léky označovanými za vitaminy.

Jinými slovy, pokud věříte, že tato studie zjistila něco negativního o vitaminech, tak realitou je, že většina těchto žen pravděpodobně brala léky vydávané za vitaminy a pak zabalené do multivitaminového formátu „pro jeden den“, které jsou pro lidské tělo toxické.

Jak vidíte, v západní šarlatánské vědě se nerozlišuje mezi živinami vytvořenými v laboratoři a živinami, které pochází z přírody. Ale v přírodě jsou živiny jiné! Například vitamin C izolovaně v přírodě neexistuje; vždy se vyskytuje s ostatními podpůrnými antioxidanty a fytoživinami. Takže braní vitaminu C z rostlinného zdroje (například camu camu) je kvalitativně něco jiného, než brát vitamin C vytvořený v laboratoři (kyselinou askorbovou). Dnešní konvenční šarlatánští vědci a doktoři o výživě příliš neví, aby znali rozdíl (to je fakt), takže nečiní rozdíl ani ve svých výzkumných studiích.

K čertu, dnešní šarlatánští lékařští výzkumníci a doktoři ani neuznávají nějaké rozdíl mezi živými potravinami a mrtvými potravinami! Pro ně je to totéž: mrtvé potraviny mají stejné minerály a kalorie a vitaminy, jako živé potraviny, tvrdí. Samozřejmě, že se tvrdě mýlí – což je důvod, proč tolik doktorů umírá – protože živé potraviny mají kvality, které přesahují detekovatelnou při jejich primitivních laboratorních testech.

 

Zdroj

překlad Osud 2011

Převzato z www.osud.cz