Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijte ze Slunce ! (2/4)

15. 5. 2012

 

HRM experimentoval na svém vlastním těle po tři roky a navrhl tuto metodu, založenou na pokusu a omylu. To lze dosáhnout v jakékoliv části světa, kdykoliv v roce. HRM není jedinečnou postavou a mohou to dělat všichni. Nyní tuto metodu zírání do slunce používají tisíce a dosahují výsledků. V Brazílii, Austrálii, Německu se více než 3000 lidé živí světlem. Je to opětovný zrod vědy, která byla praktikována před dlouhou dobou. Původně to byla spirituální praktika starověku, a nyní se to stává vědeckou praktikou, kterou může provozovat kdokoliv, jak je popsáno níže. Den za dnes se tato praxe zírání do slunce stává populární a stala se známou jako fenomén HRM.

Bezpečné praktiky zírání do slunce:

Zírání do slunce je jednorázovou praktikou vašeho života, obvykle trvající 9 měsíců. Můžete tuto praxi rozdělit do tří fází. 0 až 3 měsíce, 3-6 měsíců a 6-9 měsíců. Musíte chodit bosky po 45 minut po zbytek svého života. Jídlo nás nutí páchat maximální bolest ostatním a využívat ostatní. Tato praktika je o dívání se na vycházející nebo zapadající slunce jednou denně, jen během bezpečných hodin. Vašim očím nebude během ranních nebo večerních bezpečných hodin ublíženo. Bezpečné hodiny jsou kdykoliv v rámci hodinového okna po východu slunce, nebo hodinového okna před západem slunce. Je vědecky dokázáno, mimo rozumné pochyby, že během těchto období není člověk vystaven UV a IR záření, které je pro oči škodlivé. Abyste určili dobu východu a západu slunce, můžete se podívat do místních novin, které také uvádí UV index 0 v této době. Obě doby jsou pro praxi dobré – závisí to na individuální vhodnosti. Zírání do slunce má také další výhodu, že během hodinového bezpečného okna získáte vitamín A a D. Vitamin A je nezbytný pro zdraví očí, je to jediný vitamin, který oči potřebují. Pokud zíráte do slunce, podívaná a s ní související síla v očích zmizí a to vám poskytne lepší vhled bez brýlí.

Pro ty, kteří nemohou z počátku zírat do slunce během těchto bezpečných období, jsou sluneční koupele účinnou metodou získávání sluneční energie pomalejším tempem, dokud není člověk schopný zírat do slunce. Nejlepšími časy pro sluneční koupele je doba, kdy je UV index nižší než 2. Tomu je tak obvykle během dvouhodinového okna po východu nebo před západem slunce. Sluncokoupání během dne je třeba se vyhýbat, vyjma zimních měsíců, kdy UV index obvykle zůstává na 2. Podívejte se do svých místních novin, abyste si byli ohledně UV indexu jistí. Také nepoužívejte opalovací krémy. Když se tělo zahřeje, potíte se, a pot je odpadní produkt a musí se dostat z těla. Když jste natření opalovacím krémem, rozpadá se a chemikálie vstupují do vašeho těla. Je to naše chybné chování, proč viníme z rakoviny kůže slunce.

Zírání do slunce: 0 – 3 měsíce:

První den, během bezpečných hodin, zírejte do slunce maximálně 10 vteřin. Druhý den zírejte 20 vteřin na vycházející slunce, a s každým dalším dnem přidávejte 10 vteřin. Takže na konci 10 dnů v kuse budete zírat na slunce 100 vteřin, tj. 1 minutu 40 vteřin. Stůjte na zemi bosí. Oči mohou mrkat. Nehybnost očí není vyžadována. Při zírání do slunce nenoste žádné brýle nebo čočky.

Proč se nedívat na slunce, místo televize? Intenzita televize je mnohem větší, než u vycházejícího nebo zapadajícího slunce. Pokud můžete sledovat televizi zblízka delší dobu, můžete snadno sledovat vycházející nebo zapadající slunce. Věřte, že sluneční paprsky nebo světla, které dostáváte do očí, mají obrovský prospěch a neškodí vám. To vám poskytne rychlejší a lepší výsledky, dříve. Dokonce i bez komponentu víry dostanete výsledky, za předpokladu, že se budete držet praxe, bude to však trvat déle. Na druhou stranu nemusíte omezovat žádné své běžné denní rutiny, abyste mohli zírat do slunce. Neexistují žádná omezení. Můžete se těšit ze svého jídla, zatímco budete aplikovat tuto techniku. Hlad nakonec zmizí sám.

Můžete zírat do slunce ze stejného místa a ve stejnou dobu. Držení se denních vzorců má své výhody. Pokud se modlíte, můžete mít jakoukoliv modlitbu dle své volby. Žádní konkrétní není potřeba nebo doporučována. Jako bezpečnostní opatření si nechtě vyšetřit oči lékařem. Měli byste také chodit na pravidelné prohlídky. Navíc si můžete koupit sluneční karty, abyste monitorovali UV a IR záření, které stojí asi 2 dolary. Není třeba kupovat drahý fotometr za 500 dolarů. Když se čidla začnou zahřívat, pak přestaňte zírat. Používejte selský rozum.

Když dosáhnete tří měsíců, budete zírat do slunce 15 minut v kuse. Pokud můžete sledovat televizi 3 hodiny, určitě můžete stejnou dobu sledovat i slunce. Co se děje, když se dostanete na 15 minut? Energie slunce nebo slunečních paprsků procházející lidským okem nabíjí trakt hypotalamu, což je cesta za sítnicí vedoucí do lidského mozku. Když mozek obdrží dodávky energie prostřednictvím této cesty, je aktivován do mozkotoru. Jeden z programů vlastních mozku se rozběhne a začneme chápat změny, protože nebudeme mít žádné duševní napětí nebo obavy. Mimo to budeme mít sebedůvěru pro čelení životním problémům pomocí rozvoje pozitivního myšlení, namísto negativního. Navíc se staneme nebojácnými, protože naše psychóza zmizí, stejně jako všechny nemoci mysli. Toto je první fáze metody a trvá zhruba 3 měsíce.

Lidé mají dobré a špatné vlastnosti, což jsou 2 strany jedné mince. Při nedostatku slunečního světla začínáme mít špatné vlastnosti. Když sluneční světlo dorazí do mozku, objeví se dobré vlastnosti a nahradí špatné. Nakonec zmizí i spirituální ignorance. Někdy jste zmateni tím, co slyšíte a čtete. Dostáváte rozporné informace, jako že červené víno je dobré a alkohol špatný. Jste spleteni životními problémy a nenávidíte rozhodování. Ale po 3 měsících zírání do slunce získáte pocit důvěry a budete znát odpovědi pro vlastní spiritualitu. Existuje rovnováha mysli, kde jste v pozici pro posuzování osobních odpovědí – správných odpovědí. Získáte schopnosti, které jsou vám již vlastní. Špatné vlastnosti zmizí, vztek, hrabivost, žárlivost vás opustí. Stanete se láskyschopnými bytostmi. Všichni vás budou mít rádi. Stanete se soucitným člověkem. To je velký příspěvek světovému míru. Pozitivní přístup vytváří řešení problémů a odpadu ve společnosti. Nebude žádná potřeba inženýrů prostředí. Nebudeme vyhazovat odpad, protože neexistuje žádný způsob. Po 3,5 měsících se vše změní.

Mimo to zmizí duševní deprese. Psychiatři pozorují, že smutnost je způsobena nedostatkem slunečního světla. Praktikováním zírání do slunce nebudete mít deprese celý svůj život. Dosáhnete dokonalé rovnováhy mysli. Strach ze smrti zmizí. Stav mysli je takový, že budete smrt vítat. Stane se to, že budete schopni nechat se to stát. Nebudou žádné obavy. Všichni mají nějaký druh duševní nemoci, což je největším problémem lidstva, který může být odstraněn řádným využíváním slunečního světla.

Zírání do slunce: 3 – 6 měsíců:

Jako další začnou být léčeny fyzické nemoci. 70 až 80% energie syntetizované z jídla bere mozek a je používáno pro napájení napětí a obav. Za nedostatku duševního napětí mozek nevyžaduje stejné množství energie, jako předtím. Jak postupujete v zírání do slunce, a vaše napětí se snižuje, potřeba jídla klesne.

Když dosáhnete 30 minut nepřetržitého zírání, budete pomalu osvobozeni od fyzických nemocí, protože pak dosáhnou mozku všechny barvy slunce přes oči. Mozek reguluje tok barevné prány řádně k patřičným orgánům. Všechny vnitřní orgány dostávají rozsáhlé dodávky požadované barevné prány. Klíčové orgány jsou závislé na jisté sluneční barevné práně. Ledviny na červené, srdce žluté, játra zelené atd. barvy se dostanou k orgánům a vypořádají se s jakýmkoliv deficitem. Tak funguje barevná terapie… Reiki a pránické léčení. O barevné terapii je k dispozici spousta informací. Toto je proces osvobození se od fyzických nemocí během šesti měsíců. Po 3-4 měsících se můžete stát vyléčenými ze všech svých nemocí s autosugescí, což je představování si a vizualizace léčení vašich nemocí, zatímco zíráte do slunce. Vědecké metody, jako solária, krystaly, barevné láhve, přírodní kameny, drahokamy, vše používá energii slunce, která je v těchto přírodních kamenech uložena. Můžete držet kameny přírodních barev v pitné vodě, abyste léčení dále urychlili.

V soláriích je obvykle platforma ve výšce 100 stop, kde je vybudován každý ze 7 skleněných komor pro každou barvu VIBGYOR. Tato platforma se otáčí kolem slunce celý den a podle povahy diagnostikované nemoci je pacient umístěn v odpovídající barvě pro léčení. Podobně jsou skleněné láhve různé barvy s pitnou vodou drženy na slunci po 8 hodin. Voda se polarizuje a voda získá medicínskou hodnotu a je použita k léčbě různých nemocí.

Fotosyntéza, kterou chápeme špatně, ve skutečnosti nepotřebuje chlorofyl. Pouze rostlinné království potřebuje chlorofyl. Lidské tělo to může dělat s jiným médiem. Fotosyntéza je přeměna sluneční energie na formát použitelné energie. Tak fungují fotovoltaické články a vyrábí se elektřina, podobně je zahřívána voda, potraviny jsou vařeny ve slunečním hrnci a sluneční baterie pohání auta.

Oči dostávají celé spektrum slunečního světla při zírání do slunce, které je distribuováno do různých částí těla mozkem, na základě potřeby. V důsledku toho jste vyléčeni ze všech nemocí. 3. zprostředkovatelskému médiu se vyhnete. Jak pokračujete v zírání do slunce, energie již není spotřebovávána pro duševní poruchy nebo fyzické nemoci; tudíž se zvýší míra jejího ukládání ve vašem těle. Jste vlastními pány během 6 měsíců.

Zírání do slunce: 6 – 9 mesíců:

Po 6 měsících zírání do slunce začnete mít původní formu mikro potravy, což je naše slunce. Navíc se můžete vyhnout toxickému odpadu, který si berete do těla, když jíte běžnou potravu.

7,5 měsíce a 35 minut zírání do slunce je doba, kdy hlad začne upadat zřetelně. Potřeba pojídání potravy klesne. Nikdo již nepotřebuje jíst více, než je míra jeho hladu. Hlad přichází kvůli energetickým požadavkům těla, což je pro existenci nutnost. Jídlo není pro fungování těla nezbytné, pouze energie. Konvenčně dostáváte nepřímo energii slunce, když jíte potravu, což je vedlejší produkt energie slunce. Pokud není žádné sluneční světlo, neroste žádné jídlo.

Proto když konzumujete původní formu potravy zíráním do slunce, hlad se zmenší, a nakonec začne mizet. Po osmi měsících by měl být hladem téměř pryč. U hloupého nebo špatného studenta, nebo bez víry, může být toto období 9 měsíc, nebo 44 minut. Po této době hlad zmizí navždy. Všechny mechanismy související s hladem, jako vůně, touha a kručení v břiše zmizí také. Navíc je míra energie na vyšší úrovni. Existuje posudek (po této zkušenosti), že mozek je sluneční energií dobře aktivován. Dobrá práce, stali jste se solárním hrncem.

Zírání do slunce po 9 měsících:

Po devíti měsících, nebo když dosáhnete úrovně 44 minut, měli byste zírání do slunce vzdát, proto sluneční věda zakazuje další zírání do slunce kvůli péči o oči. Tělo se vybije, když přestanete praktikovat, a musí být znovu nabito. Nyní musíte začít chodit bosi po holé zemi po 45 denně, celkem po 6 dnů. Jen volnou chůzí. Netřeba chodit rychle, běhat nebo utíkat. Hodí se k tomu jakákoliv denní doba, nicméně je lepší to dělat, když je Země teplejší a na vaše tělo dopadá sluneční svit. Když chodíte bosky, je aktivována důležitá žláza ve středu mozku, zvaná šišinka mozková, či třetí oko. Palec na noze tuto žlázu představuje. Před 25 lety byla považována za zbytečnou žlázu. Nyní se stala důležitou žlázou pro studium, a doposud o ní bylo zveřejněno 18,000 dokumentů.  Vždycky bylo známá jako sídlo duše. Šišinka mozková má zakončení optického nervu. Zbývající čtyři prsty představují žlázy také – hypofýzu, hypotalamus, talamus a amygdalu. Amygdala získávala poslední 2 roky na významu v lékařském výzkumu. Je to jádro slunce nebo kosmické energie a hraje důležitou roli při fotosyntéze prostřednictvím dosažení mozku slunečním světlem přes oči. Když chodíte bosky, vaše tělesná váha stimuluje všech 5 těchto žláz prostřednictvím vašich prstů. To je posilováno teplem/energií Země a sluneční pránou padající na hlavu nebo korunní čakru. Čakry nejsou v míše, je to imaginární místo; zcela určitě jsou v mozku. Toto vše vytváří magnetické pole a tělo/mozek se znovu nabíjí energií slunce vstupující do vás. Uvolněte se. Choďte 45 minut po jeden rok a jídlo se od vás bude nadále držet pryč. Po roce nabíjení, pokud jste spokojeni svým pokrokem, můžete vzdát chození na boso. Několik minut sluneční energie dopadající na vás jednou za 3-4 dny pak bude postačovat.

Ale když chcete posílit imunitní systém, pak choďte bosky nadále. Také když chcete zvýšit výkon paměti nebo inteligenci, pokračujte v chodící praxi. Když zvýšíte sluneční teplot na svých nohou, mozek se bude aktivovat stále více, což vyústí ve větší aktivitu šišinky mozkové. Šišinka mozková má jisté parapsychologické a navigační funkce. Navigační znamená, že člověk může létat jako pták. Můžete si rozvinout telepatii a mít své tělo na více místech najednou. Věda lidské parapsychologické funkce potvrdila a lékařské experimenty se to snaží zjistit. Různé části těla a jeho orgány se vyčistí, jakmile přestanete jíst v důsledku detoxikace. Různé vnitřní orgány hrají různé mechanické části pro účely kosmického cestování a letu. Existuje další užitečná hodnota (mimo trávení potravy) pro vnitřní orgány. Všechny žlázy mají spoustu funkcí a mohou fungovat na optimální úrovni prostřednictvím energie slunce. Pokud máte štěstí a aktivovali jste mozek optimálně, určitě dosáhnete osvícení. Můžete číst minulost, současnost a budoucnost. Tato metoda může být bezpečně aplikována pro kontrolu obezity. Téměř všechny problémy se vyřeší.

Historicky zůstala spousta lidí bez potravy. V r. 1922 Imperial Medical College v Londýně rozhodla, že sluneční paprsky jsou ideální potravou pro lidi. Nicméně nikdo nezmínil, jaká byla jejich technika – protože například Yogananda ve své knize „Autobiografie jogína“ dělal rozhovor s mnoha svatými a mystiky, aby zjistil tajemství jejich nedostatku pojídání jídla. Společnou odpovědí bylo, že vstupovala sluneční energie, prostřednictvím tajných dveří, a dosáhla prodloužené míchy v mozku. Své tajemství neprozradili. Tato znalost byla pro obyčejné lidi v té době ztracena.

--------------------------------------------------------

Starodávné indické texty nám říkají, že nejrychlejší způsob, jak nabít tělo, je zírání do slunce. Abyste tak učinili… stůjte bosky na holé zemi a obkružujte očima kolem slunce. To vyplaví všechny tyčinky a čípky v očích a nabije buňky těla.

Měli byste zírat do slunce jen, když je slunce dost nízko na obloze… nikdy se nepokoušejte zírat do slunce, když je slunce blízko nebo v nadhlavníku v poledne, nebo během zatmění slunce. Můžete zírat… že se budete dívat přímo do slunce při východu a západu slunce, bez nějakých potíží. Začněte praktikovat tyto techniky zírání do slunce pomalu, nebo krátce na počátku, abyste viděli, jak jsou vaše oči ovlivněny. Řiďte se svoji inspirací. Podívejte se na příklady metod zírání do slunce níže.

Různé názvy pro zírání do slunce: zírání do slunce, sluneční léčení, solární zírání, sluneční jukání, sluneční jóga, surya jóga a solární jóga.

 

(pokračování)


Převzato z http://www.osud.cz/